Roth MultiPex® rör i rör X-ISO med 11 Watt självreglerande värmekabel

Roth MultiPex® rör i rör med 11 Watt/meter självreglerande värmekabelär lämplig i installationer där det finns behov för  frostskydd av tappvatten- eller värmeinstallationer. Den självreglerande värmekabeln är limmad på MultiPex® röret för att få maximal värmeöverföring.

MultiPex® röret levereras med 28 mm eller 34 mm skyddsrör och 20 mm cellgummiisolering.

Den självreglerande värmekabeln kommer färdigkopplad med stickpropp och ändavslut på slingan. På så sätt kan installatören koppla vatten eller värme och ansluta värmekabeln till 230V med stickproppen. Om värmeslingan behöver kortas ska det utföras av en behörig elektriker, samma gäller vid installation av termostat med extern givare, om det önskas. Manual till termostaten medföljer i termostatens emballage.

Användningsområde
Frostsäkring av tappvatten- och värmerör till installationer där det finns risk för frost. Arbetsbodar och tillfälliga byggnader är exempel på sådana installationer. Roth MultiPex® rör i rör X-ISO med 11 Watt självreglerande värmekabel kan återanvändas till andra installationer. 

Din överblick
  • Roth MultiPex® rör i rör 15 mm/28 mm tomrör.
  • 20 mm isolering inkl. förmonterad, självreglerande värmekabel med 11 Watt/meter.
  • Rullar om 60 m. 
Ladda ner