Roth North Europe

Kompletta VVS-system – vi är med hela vägen
Roth North Europe A/S är ett dotterbolag till Roth Industries GmbH, med verksamhet inom hela Norden, Baltikum och Storbritannien. Roth North Europe A/S utvecklar, producerar och marknadsför kompletta VVS-system, speciellt anpassade för den nordeuropeiska marknaden. Med nationell säljorganisation och försäljning via VVS grossister är våra produkter lätt tillgängliga. Vi täcker hela Norden, Baltikum och Storbritannien och när ni köper från oss via grossist får ni samtidigt professionell backup och omfattande garantier för vi är med hela vägen.
Vårt nordeuropeiska huvudkontor och servicecenter hanterar alla gemensamma stödfunktioner samt logistik och produktutveckling för Norden, Baltikum och Storbritannien. Kvalitet och service är en förutsättning för vår verksamhet och via vårt logistikcenter i Frederikssund, 40 km utanför Köpenhamn, servar vi våra marknader med produkter i tid. Vi vet nämligen hur viktigt det är att ni får er leverans vid den tidpunkt som vi lovat.

Kvalitet
Våra produkter är certifierade enligt ISO 9001 och tillverkningen är miljöcertifierad enligt ISO 14001. Tester, kontroll och registrering enligt internationella normer säkerställer att ni får produkter av högsta kvalitet.

Högsta standardnivå
Våra produkter är testade och godkända enligt mycket hårda krav och standarder. Som företag uppfyller vi de stränga normer och föreskrifter som gäller på våra marknader. Norge har de tuffaste kraven av alla nordiska länder på vattentäta installationer, och de måste Roth North Europe följa. De norska reglerna brukar definiera nivån för normbildningen på området i de övriga nordiska länderna, och därför ligger vi alltid i framkant då det gäller läckagesäkra installationer. Danmark har regionens strängaste krav på dricksvattenkvalitet – de kraven uppfyller vi också.