Om Roth Nordic

Kompletta VVS-system – vi är med hela vägen
Roth Nordic A/S är ett dotterbolag till Roth Industries GmbH, med verksamhet inom hela Norden, Baltikum och Storbritannien. Roth Nordic A/S utvecklar, producerar och marknadsför kompletta VVS-system, speciellt anpassade för den nordiska marknaden. Med nationell säljorganisation och försäljning via VVS grossister är våra produkter lättillgängliga. Vi täcker hela Norden, Baltikum och Storbritannien och när du köper från oss får du samtidigt professionell backup och omfattande garantier för vi är med hela vägen.

Vi levererar ritningar, materialspecifikation och dimensioneringsförslag. Roth Nordic hjälper dig att förverkliga dina projekt – och vi är bara ett telefonsamtal bort när du behöver support. Vi har skickliga experter som hjälper dig vidare – både med praktiska uppgifter och med de juridiska svårigheter du kan stöta på under resans gång. Vi tar även fram installationsförslag, beräkningar och energisparanalyser inom områdena:

  • Vattenburna golvvärmesystem
  • MultiPex® rörsystem
  • AluLaserPlus® rörsystem
  • SnowFlex® markvärme

Vårt nordiska huvudkontor och servicecenter hanterar alla gemensamma stödfunktioner samt logistik och produktutveckling för Norden, Baltikum och Storbritannien. Kvalitet och service är en förutsättning för vår verksamhet och via vårt logistikcenter i Frederikssund, 40 km utanför Köpenhamn, servar vi Norden med produkter i tid. Vi vet nämligen hur viktigt det är att du får din leverans vid den tidpunkt som vi lovat.

Kvalitet
Våra produkter är certifierade enligt ISO 9001 och tillverkningen är miljöcertifierad enligt ISO 14001. Tester, kontroll och registrering enligt internationella normer säkerställer att du får produkter av högsta kvalitet.

Högsta standardnivå
Våra produkter är testade och godkända enligt mycket hårda krav och standarder. Som företag uppfyller vi de stränga normer och föreskrifter som gäller på våra marknader. Norge har de tuffaste kraven av alla nordiska länder på vattentäta installationer, och de måste Roth Nordic följa. De norska reglerna brukar definiera nivån för normbildningen på området i de övriga nordiska länderna, och därför ligger vi alltid i framkant då det gäller läckagesäkra installationer. Danmark har regionens strängaste krav på dricksvattenkvalitet – de kraven uppfyller vi också.