Roth systemskivor

Roth systemskivor

Roth systemskivor är konstruerade för att fixera Roth golvvärmerören på rätt djup och c/c-avstånd i betongbjälklaget. Roth systemskiva lägges ovanpå ordinarie markisolering enligt bild. Användes också vid tvåskiktsgjutning eller i gjutna mellanbjälklag för att undvika takvärme. Roth systemskiva finns för 16 mm och 20 mm golvvärmerör.
Din överblick
  • Isoleringsskivor med integrerade hållare
  • Möjligt c/c avstånd 100, 150, 200, 250 och 300 mm
  • Används i mellanbjälklag
  • Enkel montering
  • Från 24-65 mm isoleringstjocklek
Teknisk data och installation

Här finner du teknisk data och installation till:

Roth systemskiva


Ladda ner