Vision, mission och värderingar

Vision
Att vara den bästa på marknaden inom golvvärme och rörsystem för tappvatten och värme.

Mission
Med ett internationellt perspektiv och nationell närvaro, säkerställer vi konkurrenskraftiga priser, innovativa, och skräddarsydda systemlösningar med hög kvalitet kombinerad med kompetenta support- och logistiklösningar.

Värderingar

Professionella
Vi har en hög nivå av professionell kompetens och vi har en professionell hållning till allt vi gör. Vi håller våra överenskommelser både i tid och kvalitet. Detta gäller mot alla affärspartners, kunder, leverantörer och kollegor.

Ambitiösa
Utifrån företagets mål och vision, arbetar vi alltid helhjärtat och passionerat.
Vi arbetar hårt för att bli bäst på det vi gör. Vi är målmedvetna, hårt arbetande och fokuserade för att nå våra mål.
Vår ambition förutsätter och kräver att vi ständigt förbättrar våra färdigheter, produkter och processer.

Respekt
Vi visar ömsesidigt intresse för kollegor och stor hövlighet till kunder och andra samarbetspartners.
Vi visar förståelse och ett erkännande av varandras arbete och är lyhörd för andras åsikter och attityder.
Vi ger och tar emot konstruktiv feedback - både positivt och negativt.

Innovativa
Vi är villiga att ändra och alltid utmana befintliga idéer och ha modet att lägga fram nya och driva dem.
Vi söker ny kunskap och inspiration både internt och externt. Vi använder varandra på ett stimulerande och konstruktivt sätt. Vi försöker alltid att ligga steget före våra konkurrenter.